Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2021

Tilikauden 2021 aikana TNRak Oy:n liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla, mutta yrityksen kannattavuus parani. Liikevaihto vuonna 2021 jäi alle budjetoidun, mutta liiketulos nousi budjetoidun ylitse. Tilikauden aikana yksi kohde valmistui ja neljä uutta kohdetta käynnistettiin sekä useita asuntokohdeurakoita oli kesken tilikauden päättyessä. Toimintakertomuksen antamisen hetkellä konsernin tulouttamaton tilauskanta on noin 33 miljoonaa euroa.

Keväällä 2020 alkanut koronapandemia ei aiheuttanut tilikauden 2021 aikana merkittäviä ongelmia toimintaamme. Oletamme pandemian vaikutuksen toimintaan pysyvän ennallaan, vaikka pandemiatilanne onkin tunnistettu riskitekijäksi. Arvioituja muita toiminnan riskejä ja epävarmuustekijöitä ovat muuttuvat yhteiskunta- ja markkinatilanteet, rakennusalan yleinen markkinatilanne, kiinteistösijoittamisen markkinatilanne sekä Ukrainan sota. Muita tunnistettuja riskitekijöitä ovat omaperusteisen tuotannon vaatimat hankekehityskustannukset, oman pääoman suuri tarve sekä osaavan henkilöstön saatavuus ja pysyvyys.

Markkinariskitekijöitä ennakoimme ja hallitsemme markkinaympäristömme jatkuvalla analysoinnilla sekä tarvittaessa nopeilla toimilla. COVID-19-pandemian osalta tavoitteenamme on jatkaa toimintaamme mahdollisimman pienin häiriöin. Yritämme löytää ratkaisuja mahdollisiin ongelmiin noudattaen samalla viranomaisten suosituksia ja ohjeita. Omaperusteiseen tuotantoon liittyviä riskejä hallitsemme rajoittamalla yhtäaikaisten hankkeiden määrää ja euromääräistä kokoa.  Vahinkoriskien varalle yrityksellämme on kattavat vakuutukset.

TNRak Oy jatkaa edelleen asuntokohteiden urakointia ja kehittämistä. Ennätyksellisen vahva tilauskanta antaa TNRak Oy:lle hyvän lähtökohdan vuodelle 2022. Tilikauden 2022 aikana keskitymme edelleen toiminnassamme urakkatuotantoon ja neuvottelu-urakoihin. Odotammekin niin yrityksen liikevaihdon kuin tuloksen kasvavan edelliseen vuoteen verrattuna.

Tutustu myös näihin artikkeleihin

Vieritä ylös